Kindertherapie

Soms kan het voorkomen dat het even niet zo goed met je kind gaat. Samen gaan we kijken hoe dit komt. Hierbij wordt aangesloten bij de belevingswereld van het kind; dit gebeurt bijvoorbeeld middels gesprekjes, spel, tekenen, oefeningen of opdrachten.

Kindertherapie is een laagdrempelige vorm van therapie voor kinderen vanaf ongeveer 6 tot 18 jaar. Het kind staat hierbij centraal. Er wordt breed gekeken naar de mogelijke oorzaak(en) van het gedrag, de gedachtes en gevoelens van het kind en wat helpend is om tot groei en ontwikkeling te komen.

Bekijk voorbeeld situaties

Systeembegeleiding

Begeleiding voor ouders/opvoeders. Hiermee bekijken we wat jouw kind nodig heeft in de communicatie, interactie en relatie. Daarnaast is er aandacht voor de gezinssituatie, opvoeding en welke vaardigheden nodig zijn om het kind goed te kunnen helpen en begeleiden.

Een probleem staat nooit op zichzelf. Iemands sociale leefwereld en netwerk, culturele achtergrond en huidige situatie spelen vrijwel altijd een rol. De leefsituatie en de relaties die je hebt, het systeem genoemd, hebben invloed op hoe je je voelt, wat je denkt en hoe jij je gedraagt. Hierbij kun je ook denken aan de invloed van belangrijke personen om jullie heen zoals bijvoorbeeld opa’s, oma’s, school, kinderopvang, vrienden, buren. Indien wenselijk kunnen andere personen uit je netwerk ook betrokken worden bij de hulp.

Bekijk voorbeeld situaties

Gezinsbehandeling

Voor kinderen is het belangrijk dat zij ondersteund worden door hun ouders/opvoeders als het even niet goed met ze gaat. Ouders/opvoeders zijn de basis en het voorbeeld. Dit maakt dat het belangrijk is om als gezin samen in gesprek te gaan.

Bij gezinsbehandeling krijg je ondersteuning voor jou en je gezin gericht op het verbeteren van de gezinssituatie waarin iedereen een aandeel en rol heeft. Hierbij wordt ook gekeken naar de gezinssamenstelling, (eventuele) andere kinderen in het gezin en hoe het onderlinge contact verloopt.  Het doel ervan is zorgen voor meer rust en stabiliteit in het gezin.

Bekijk voorbeeld situaties

De Praktijk

Praktijk De Blauwe Vlinders
Gezondheidscentrum Best- West
Veldweg 1 A
5684 NS Best

De spreekkamer van de praktijk is gevestigd bij de apotheek.

Tel: 06 2849 9995
E-mailadres: info@deblauwevlinders.nl